Odstąpienie od umowy
 1. Prawo odstąpienia od umowy

Produkty fizyczne

 

 1. Konsument/Konsument-przedsiębiorca mogą odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta/Konsumenta-Przedsiębiorcy jest wyłączone m.in. w przypadku:

 1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/Konsumenta-Przedsiębiorcy, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o tym, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy 

 2. w których cena lub wynagrodzenie zależą od wahań na rynku finansowym, niezależnych od sprzedawcy i mogących wystąpić przed upływem terminu na odstąpienie od umowy – np. sprzedaż walut obcych;

 3. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta/Konsumenta-Przedsiębiorcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

 4. w których towar szybko ulega zepsuciu lub ma krótki termin przydatności do użycia 

 5. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu,

 6. w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami 

 7. w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, jeśli ich cena została uzgodniona podczas zawarcia umowy sprzedaży, dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a wartość zależy od wahań na rynku, pozostających poza kontrolą Sprzedawcy 

 8. w których Konsumenta/Konsumenta-Przedsiębiorcy wyraźnie żądał, aby Sprzedawca przyjechał do niego w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji

 1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Przedsiębiorcy.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać przesłane za pośrednictwem formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na naszej stronie lub w formie pisemnej na adres email poligrafika@poligrafika.eu przy czym za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy uznajemy dzień nadania oświadczenia. Oświadczenie musi być nadane przed upływem 14 dni od daty otrzymania towaru. Zwrotowi nie podlegają towary przygotowane na zamówienie wg wytycznych Klienta (Zamawiającego)

 3. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta/Konsumenta-przedsiębiorcy prześle na jego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 4. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.

 5. Konsument/Konsument-przedsiębiorca jest odpowiedzialny wobec sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób, w związku z czym może ponieść odpowiedzialność za pogorszenie stanu zwracanej rzeczy i zostać obciążony kosztami za pogorszenie stanu zwracanej rzeczy.

 1. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim dowodem zakupu lub innym dowodem potwierdzającym zakup zwracanego towaru w naszym sklepie (np. potwierdzenie płatności za towar, mail potwierdzający zakup towaru), z adnotacją „Zwrot”.

 2. Zwracany towar należy przesłać niezwłocznie do sklepu, nie później niż w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

 3. Zwrot towaru następuje na adres: 64-800 Chodzież, ul. Wojska Polskiego 11, 64-800 Chodzież

 4. Zwrotu płatności za towar Sklep dokonuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta/Konsumenta-przedsiębiorcy o odstąpieniu od umowy z zastrzeżeniem, że w tym czasie Konsument/Konsument-przedsiębiorca zwrócił towar do Sklepu lub potwierdził jej odesłanie (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta/Konsumenta-przedsiębiorcy przy zakupie, chyba, że Konsument/Konsument-przedsiębiorca wyraźnie wskazał inną formę zwrotu płatności.

 5. Termin zwrotu towaru nie obowiązuje, jeżeli sprzedawca zobowiązał się, że sam go odbierze od konsumenta.

 6. Konsument/Konsument-przedsiębiorca otrzymuje zwrot wszystkich poniesionych przez niego kosztów, w tym kosztów dostarczenia towaru w wysokości najtańszego sposobu wysyłki oferowanego przez sklep z wyjątkiem kosztów dodatkowych np. związanych z pakowaniem, ubezpieczeniem.

 

 

Treści cyfrowe

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy treści cyfrowych, jeśli Konsument/Konsument-przedsiębiorca pobierze zakupiony plik cyfrowy lub odtworzy produkt wirtualny na stronie serwisu przed upływem 14-dniowego terminu upoważniającego do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 2. Sprzedawca przed przystąpieniem do spełnienia świadczenia tj. przed sprzedażą produktów cyfrowych lub wirtualnych dostarczanych w formie plików do pobrania lub odtworzenia w serwisie, każdorazowo wyraźnie poinformuje Konsumenta/Konsumenta-przedsiębiorcę, że rozpoczęcie i pełne wykonanie usługi przed upływem 14-dniowego terminu upoważniającego do odstąpienia od umowy zawartej na odległość będzie skutkowało utratą prawa do odstąpienia od umowy.

 3. Konsument/Konsument-przedsiębiorca każdorazowo pobierając plik cyfrowy w formie pliku lub odtwarzając produkt wirtualny na stronie serwisu przed upływem 14-dniowego terminu upoważniającego do odstąpienia od umowy zawartej na odległość akceptuje, że odstępuje od przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy i zwrotu towaru zakupionego drogą elektroniczną.

 4. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi/Konsumentowi-przedsiębiorcy, który nie pobrał pliku cyfrowego lub nie odtworzyli produktu wirtualnego na stronie serwisu przed upływem 14 dni od zakupu.

 5. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Przedsiębiorcy.

 6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać przesłane za pośrednictwem formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na naszej stronie lub w formie pisemnej na adres email poligrafika@poligrafika.eu przy czym za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy uznajemy dzień nadania oświadczenia.

 7. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta/Konsumenta-przedsiębiorcy prześle na jego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 8. Zwrotu płatności za treść cyfrową Sklep dokonuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta/Konsumenta-przedsiębiorcy o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta/Konsumenta-przedsiębiorcę przy zakupie, chyba, że Konsument/Konsument-przedsiębiorca wyraźnie wskazał inną formę zwrotu płatności.

 9. Formularz odstąpienia od umowy
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl